CHALLENGE

PRZYPOMINAMY !!!

DALK, REISCH OLBA CHALLENGE !!!

Od tego weekendu drużyny mają do wykorzystania jeden challenge w ostatnich 5 minutach 4 kwarty i dogrywki przy różnicy punktowej 10 i mniej punktów.

Skorzystać z challengu można w przypadku faulu, faulu niesportowego, przekroczenia linii, zegar, dotknięcie obręczy …

Challenge będzie sprawdzany po zgłoszeniu w najbliższej ,, martwej piłce,, - przedstawiciel drużyny wraz z sędziami podchodzi do stolika i sprawdzają na monitorze daną sytuację.

Jeżeli drużyna zgłaszająca ma rację wtedy pozostaje jej nadal prawo do challengu, jeżeli nie – traci je. W przypadku kiedy nie będzie można stwierdzić racji drużyny ze względu na jakość sprzętu ( jedna kamerka ) w mocy pozostaje decyzja sędziego, a drużyna nie traci challengu.

Kiedy challenge zostanie potwierdzony cofamy czas gry do tego momentu odejmując zdobyte ewentualne punkty.

Z TEJ SAMEJ KATEGORII