Aktualny regulamin ligi

REGULAMIN


1. Organizator

 2. Organizatorem rozgrywek ligi koszykówki amatorskiej DALK jest Fundacja Działań na Rzecz Sportu i Rekreacji 

3. Cel

 1. Promowanie regularnego uprawiania koszykówki wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizację systematycznych rozgrywek ligowych oraz turniejów.

 2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.

3. Miejsce i czas

 1.  Miejsce i czas rozgrywek danej edycji podane będą na stronie dalk.pl  i fan page

4.  Uczestnictwo + zgłoszenia

 1.  W rozgrywkach DALK mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych. 

 2.  Nie mogą brać udziału w naszej lidze zawodnicy zgłoszeni do lig PZKosz. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek PZKosz nie wystąpił w żadnym spotkaniu lub nie wystąpi po rezygnacji z uczestnictwa w tych rozgrywkach. Dopuszczamy możliwość zgłoszenia do drużyny  zawodników z Okręgowych Związków Koszykówki (3 liga). W tym przypadku zawodnik, aby móc zagrać w play-off musi rozegrać w rundzie zasadniczej przynajmniej 4 mecze aby móc zagrać w play-off.

 3. Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach DALK zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZKosz w wieku poniżej 18 roku życia.

 4. Każdy zawodnik występujący w lidze DALK może w ciągu jednego sezonu być zgłoszony do drużyn na różnym poziomie rozgrywek. Muszą jednak spełnić określone wymogi: musi rozegrać w drużynie na niższym poziomie co najmniej 5 meczów aby zagrać w play-off. Nie można dopisać zawodnika z wyższego poziomu po 5 meczu drużyny na niższym poziomie.

 5. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.

 6. W trakcie rozgrywek danej edycji można dopisać nowych zawodników tylko do ostatniej kolejki rundy zasadniczej włącznie, jako uzupełnienie składu  (z wyłączeniem zawodników wymienionych w pkt.4). Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny następuje przy stoliku przed meczem drużyny.

 7.  Zawodnik nie może grać w dwóch drużynach grających na tym samym poziomie rozgrywek.

 8. Każda drużyna musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.

 9.  W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych numerów w jednej drużynie Organizator może nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.

 10. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu stolikowemu składu drużyny i numerów zawodników.

 11.  Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie i przesłanie na dalk.pl@wp.pl  pobranej ze strony internetowej aktualnej karty zgłoszeniowej .Każda drużyna może posiadać swoje logo, które należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej.

 12. Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów Organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty startowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do Organizatora zobowiązań finansowych do momentu rozpoczęcia fazy play-off (drużyna nie przystąpi do fazy play-off, a przeciwnik wygrywa mecz walkowerem). 

 13. O przyjęciu drużyny do nowego sezonu każdorazowo decyduje Organizator.

 14. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.dalk.pl i fan page DALK.. Ostateczny systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej DALK po zamknięciu listy zgłoszeniowej.

5.   System rozgrywek oraz zasady gry

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów, do danej edycji, poziomu rywalizacji ( ekstraliga, 1 i 2 ),  obowiązują przepisy gry FIBA m.in z następującymi zmianami:

  a. przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 1min, przerwa w połowie meczu wynosi 2 min,

  b.  Zawodnicy mogą zostać ukarani przewinieniami technicznymi lub dyskwalifikacyjnymi od momentu przybycia na halą do jej opuszczenia. Za każde drugie przewinienie w jednym meczu zawodnik zostaje wykluczony z kolejnego meczu ( jeżeli gra w innej drużynie , na innym poziomie rozgrywek, kara dotyczy meczu w drużynie w której został ukarany )

  c.  Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. 

 2. Drużyny mają do wykorzystania jeden challenge w ostatnich 5 minutach 4 kwarty i dogrywki przy różnicy punktowej 10 i mniej punktów.

Skorzystać z challengu można w przypadku faulu, faulu niesportowego, przekroczenia linii, zegar, dotknięcie obręczy …

Challenge będzie sprawdzany po zgłoszeniu w najbliższej ,, martwej piłce,, - przedstawiciel drużyny wraz z sędziami podchodzi do stolika i sprawdzają na monitorze daną sytuację.

Jeżeli drużyna zgłaszająca ma rację wtedy pozostaje jej nadal prawo do challengu, jeżeli nie – traci je. W przypadku kiedy nie będzie można stwierdzić racji drużyny ze względu na jakość sprzętu (jedna kamerka) w mocy pozostaje decyzja sędziego, a drużyna nie traci challengu.

Kiedy challenge zostanie potwierdzony cofamy czas gry do tego momentu odejmując zdobyte ewentualne punkty.

Sędziowie mogą skorzystać z challengu przez cały mecz.  

 3.  W przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 5 min. czasu zatrzymywanego. 

 4.   "Czas" dla drużyny może zgłosić w trakcie gry tylko zawodnik z ławki lub Trener.

 5.   Ocena gry o mistrzostwo jest następująca; za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów / w koszach 0:20 /. Jeśli drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nie rozegrane wpisane będą, jako walkowery dla drużyn przeciwnych.

 6. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

   1. przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.

   2.  przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

 7.  Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) - w małych punktach 20:0, w przypadku gdy:

   1.   drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,

   2.   drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,

   3.  drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż 2 zawodników/, nawet w przypadku gdy drużyna prowadzi - przegrywa 20:0. W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,

   4.   w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,

   5.   zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,

   6.   drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.

   7.    drużyna nie rozegra przełożonego spotkania w terminie uzgodnionym

 8.  Każda nowa drużyna zaczyna rozgrywki od najniższej ligi.

 9.  W sytuacjach podyktowanych dobrem ligi Organizatorzy mają prawo przełożyć każde spotkanie ligowe.

 10.  W przypadku, gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi uzyskać zgodę przeciwnika i Organizatora.

 11.  Aby drużyna utrzymała ciągłość gry oraz miejsce w danej lidze, musi zatrzymać w swoim składzie minimum trzech zawodników z poprzedniej edycji. O losie drużyny (pozostanie w lidze, rozwiązanie) każdorazowo decyduje jej Kapitan.

 12.  Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania o tym Koordynatora Ligi najpóźniej do piątku poprzedzającego kolejkę. W innym wypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości 200zł którą otrzymuje drużyna przeciwna. Jeżeli sytuacja powtórzy się w sezonie dwukrotnie – drużyna i jej zawodnicy zostają zdegradowani do niższej klasy rozgrywkowej.

6.    Dyscyplina

 1. Mecze prowadzone są przez sędziów Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego Związku Koszykówki i do nich należy egzekwowanie dyscypliny zgodnie z regulaminem i zasadami fair play.

 2.  Regulamin  zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania Zawodników, Trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter.

 3. Drużyna lub Zawodnik mogą zostać zdyskwalifikowani przez Organizatora za niesportowe zachowanie w stosunku do Organizatora, Sędziów oraz przeciwnej drużyny w trakcie, przed i po meczu. Zawodnik w takim przypadku zostanie wykluczony na minimum dwa mecze (o większej karze decyduje Rada Ligi)

 4.   Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich Opiekunowie, Trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu.

 5.   Dyskwalifikacja /zawieszenie/ powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w grach ligowych i turniejowych.

 6.   W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.

 7.    Na ławce rezerwowych zespołu mogą znajdować się tylko Zawodnicy rezerwowi zespołu oraz Trener drużyny.

 8.    Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.

 9.    Za otrzymane  przewinienie dyskwalifikujące Zawodnik/Trener zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w jednym spotkaniu.

 10.  Dodatkowo w zależności od okoliczności przewinienia Organizatorzy wraz z Radą Ligi mogą ukarać Zawodnika, Trenera lub Drużynę zakazem występów w większej ilości spotkań aż do relegowania z Ligi.

 11.    Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Protesty i odwołania będą rozpatrywane przez Radę Ligi DALK.

7.    Uwagi Końcowe

 1.   Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 2.     Zarząd DALK ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami. 

 3.  Na stronie www.dalk.pl i fan page DALK podawane są wszystkie aktualności oraz zmiany dotyczące Ligi DALK.

 4.   Punkt medyczny, zapewniający świadczenie pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim.

 5.    Liga nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze.

 6.   Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.

 7.   Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Regulamin znajduje się na ścianie z lewej strony przed wejściem na halę.

 8.  Za wszelkie kontakty drużyny z ligą odpowiada Kapitan.

 9.  Zawodnicy biorą udział w Lidze na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie mogą z tego tytułu rościć do ligi żadnych odszkodowań). Istnieje możliwość ubezpieczenia całej drużyny we własnym zakresie. 

 10.    Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek tj. podpisując formularz zgłoszeniowy drużyny, wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.